1. RESERVERINGIndien U besluit om één van de huizen te huren, verzoeken wij u om dat via een email aan ons te melden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw reserveringsverzoek via e-mail laten weten of het door u gewenste huis voor die periode inderdaad nog vrij is. Wanneer dat het geval is zullen wij u per email een nota doen toekomen. Vergeet, voordat u uw definitieve reserveringsverzoek aan ons doet toekomen, vooral niet om de annuleringsvoorwaarden verder op deze pagina te lezen.

2. BETALING

Bij reservering is vijftig procent van het totale huurbedrag verschuldigd, hetgeen binnen twee weken na de datum van onze schriftelijke nota moet worden voldaan.
Uiterlijk acht weken voor de datum van ingang van de huurperiode dient het hele huurbedrag te zijn betaald. Beide bedragen dient u over te maken op IBAN nummer NL43INGB0004660678, ten name van Rumah Kita, Amsterdam.
Nadat het gehele huurbedrag door de bank is gecrediteerd, ontvangt u als opdrachtgever de definitieve huurovereenkomst. Indien het aanbetalings- en/of restbedrag binnen de gestelde termijn niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden in dat geval niet gerestitueerd.

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN

De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt: Annulering door de opdrachtgever moet schriftelijk gemeld worden. Tot twee weken na de datum van bevestiging van de reservering is de annulering gratis. Tussen twee weken na de datum van bevestiging en acht weken voor ingang van de huurperiode is vijftig procent van het huurbedrag verschuldigd. Wanneer de reservering wordt geannuleerd binnen de periode van acht weken voor ingang van de huurperiode is het volledige huurbedrag verschuldigd.
Wij moeten ons strikt aan deze voorwaarden houden. Reserveringen in Rumah Kita worden lang van te voren geregeld en aangezien wij geen commercieel vakantieoord zijn betekent een afzegging op korte termijn een enorme financiële strop die in Bali nauwelijks is op te vangen. De ervaring heeft namelijk geleerd dat we de huizen binnen een periode van acht weken niet meer kunnen verhuren. U verklaart zich door de aanbetaling of de volledige betaling van het huurbedrag akkoord met deze voorwaarden.
Het is voor u belangrijk te weten dat een annuleringsverzekering vaak of altijd binnen zeven dagen na de boeking van een vakantiehuis moet worden afgesloten. Daarna kan het niet meer. Het is uiteraard aan u of u dit annuleringsrisico wilt afdekken of niet. Deze verzekering moet u zelf afsluiten bij uw verzekerings-maatschappij.